Δώστε πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

Αφιξη
,
Αναχώρηση
,
Ενήλικες
Ηλικία 16+
Παιδιά
Ηλικία 0-15

2 νύχτες

2 νύχτες

Το ξενοδοχείο διαμερισμάτων Λάκι Μπάνσκο συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα ενεργειακής απόδοσης και πράσινης οικονομίας

Λόγια επιχειρησιακού προγράμματος | Lucky Bansko

Στις 09.12.2013 η «Τουριστική Διαχείρηση» Μ.Ε.Π.Ε υπέγραψε συμβόλαιο με το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας για την υλοποίηση του έργου «Παράδοση και εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για το ξενοδοχείο διαμερισμάτων Λάκι Μπάνσκο» με αριθμό BG161PO003-2.3.02-0172 στο πλαίσιο του προγράμματος BG051PO003-2.3 .02 «Ενεργειακή Απόδοση και Πράσινη Οικονομία» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής Οικονομίας» 2007 – 2013
Στο πλαίσιο του έργου, το υφιστάμενο ηλιακό συλλεκτικό σύστημα στο ξενοδοχείο θα επεκταθεί και θα αγοραστούν 36 νέοι ηλιακοί συλλέκτες με βοηθητικά υλικά και εξοπλισμό που είναι απαραίτητα για την τοποθέτησή τους στο τρέχον σύστημα, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία.
Η διάρκεια του έργου είναι 9 μήνες.
Το συνολικό ποσό του έργου ανέρχεται σε 105 345,82 λέβα, εκ των οποίων 42 138,32 λέβα αποτελούν επιχορήγηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη της Ανταγωνιστικότητας της Βουλγαρικής Οικονομίας».