Προσοχή στη λεπτομέρεια και την κατανόηση

26.12.2017

Το προσωπικό του ξενοδοχείου είναι πολύ επίπεδο. Συγχαρητήρια για την καλή οργάνωση.

Προσοχή στη λεπτομέρεια και την κατανόηση σε κάθε ιδιοτροπία μας. Είστε φοβεροί!