Το ξενοδοχείο διαμερισμάτων Λάκι Μπάνσκο  είναι μία μάρκα  η οποία κάθετε σοβαρά στη Βουλγάρικη τουριστική  αγορά και συνδέεται με την ιδιότητα και πρωτοτυπία των προτεινόμενων  υπηρεσιών και προγραμμάτων+.

Ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μεριμνούν  για τους επισκέπτες  του ξενοδοχείου και για την πολυτέλεια της και θετικά συναισθήματα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου | Λάκι Μπάνσκο ΣΠΑ & Ρελαξ

Αυτό είναι ένα μέρος από την ομάδα του μάνατζμεντ του ξενοδοχείου – ο γενικός μάνατζερ κυρία Γκοβεντάρεβα αντικαταστάτης του Διαχειριστή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος κυρία Καπισάζκα, γενικός μάγειρας και οι μάνατζερ των δυο εστιατορίων , ΣΠΑ μάνατζερ και ο ειδικός , ο οποίος ελέγχει καθημερινά  την ποιότητα του ξενοδοχειακού προϊόντος.