Όλα ήταν τέλεια!

10.09.2015

Όλα ήταν τέλεια!

Σκεφτόμαστε σύντομα να επισκεφτούμε ξανά το ξενοδοχείο!

Κύριος Ίγκορ Ιλίεβ