Μοναδικό μέρος

09.03.2016

Μοναδικό μέρος, εάν το συγκρίνει κανείς με άλλα πεντάστερα ξενοδοχεία, εδώ τα αστέρια πρέπει να είναι περισσότερα, όμως στην Βουλγαρία δεν υπάρχει τέτοια κατηγοριοποίηση.  
Σ’αυτό το μέρος κανείς μπορεί πράγματι να ξεκουραστεί.