Δώστε πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή σας

Αφιξη
,
Αναχώρηση
,
Ενήλικες
Ηλικία 16+
Παιδιά
Ηλικία 0-15

2 νύχτες

2 νύχτες

Καθαρισμός νερού με υπεριώδεις ακτίνες

Το ξενοδοχείο διαμερισμάτων Λάκι Μπάνσκο ΣΠΑ& Χαλάρωση είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο και καινοτόμο ξενοδοχείο.

Το τουριστικό μας προϊόν στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του πελάτη με έμφαση στον ασφαλή και υγιεινό τρόπο ξεκούρασης.

Οι οικολογικέςπισίνες στο νέο μας ΣΠΑ κέντρο- για ενήλικεςκαιπαιδιά, καθώς και η αλμυρή πισίνα– είναι οι μοναδικές πισίνεςστο Μπάνσκο, η απολύμανση των οποίων πραγματοποιείται με μίασύγχρονηκαι εντελώς ακίνδυνητεχνολογία.

Για τονσκοπό αυτό χρησιμοποιούνται λαμπτήρες αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία για μικροβιολογικόκαθαρισμό του νερού.

Οι λαμπτήρες είναι μέρος του συστήματος Hidrolife γιαηλεκτρόλυση άλατος, καιμειώνουν την ανάγκη για χημική επεξεργασία στο 100%.

Η αποστείρωση με υπεριώδη ακτινοβολία είναι έναςνέοςκαι σύγχρονοςτρόποςγιααπολύμανση πισίνωνκαι πόσιμουνερού, εφαρμόζονταιτόσο στις οικιακέςόσο καιστιςβιομηχανικέςεγκαταστάσεις.

Η απολύμανση με λαμπτήρες αποστείρωσης με υπεριώδη ακτινοβολία έχει καθιερωθεί ως μια εύκολη και αποτελεσματική μέθοδο για την καταστροφή της μικροβιολογικής μόλυνσης όπου τα βακτήρια, σπόρια ή οι ιοί στο νερό καταστρέφονται γρήγορα και αποτελεσματικά.

Για τονσκοπό αυτό χρησιμοποιούνται ειδικές γεννήτριες που εκπέμπουν φως με καθορισμένο μήκος κύματος 254 νανομέτρων.

Σύμφωνα με μελέτες που διεξήχθησαν στο φάσμα 250-270 nm οι υπεριώδεις ακτίνες έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο σε σχεδόν όλους τους μικροοργανισμούς, ενώ δεν αλλάζουν τη χημική σύνθεση του νερού, δεν οδηγούν σε σχηματισμό βλαβερών ενώσεων δεν προσθέτουν χρώμα, οσμή, γεύση ή άρωμα.

Πλεονεκτήματα της απολύμανσης UV:

  • γρήγορο και αξιόπιστο αποτέλεσμα χωρίς τη χρήση χημικών ουσιών
  • αποτελεσματικότηταανεξάρτητα από το pH του νερού
  • χωρίς επιβλαβή παραπροϊόντα
  • χωρίς αλλαγήτηςγεύσηςκαι τηςοσμήςτου νερού

Καθαρισμός νερού με υπεριώδεις ακτίνες | Lucky Bansko