Ερχόμαστε για πέμπτη φορά και πάλι θα έρθουμε.

18.05.2016

Το προσωπικό του ξενοδοχείο είναι τέλειο – όλοι ως το τελευταίο υπάλληλο!
Κομπλιμέντα για τον σεφ.
Ερχόμαστε για πέμπτη φορά και πάλι θα έρθουμε.