Ένα υπέροχο παραμύθι!

20.06.2017

Επισκεφθήκαμε το ξενοδοχείο χάρη σε ένα άρθρο στο διαδίκτυο. Όλα ήταν παραμύθι, όπως το περιγράψαμε.

Benkovi